วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

มงคลชีวิต


วันนี้เรียนไม่เครียดเท่าไร สบาย สบาย ท่องเน็ตไปแบบไม่มีจุดหมาย มาเจอมงคลชีวิตเลยเอามาฝากเพื่อน ๆ สักหน่อยมงคลชีวิตข้อที่ 1: ไม่คบคนพาล

มงคลชีวิตข้อที่ 2: คบบัณฑิต

มงคลชีวิตข้อที่ 3: บูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลชีวิตข้อที่ 4: อยู่ในถิ่นอันสมควร

มงคลชีวิตข้อที่ 5: ทำบุญมาไว้ก่อน

มงคลชีวิตข้อที่ 6: ตั้งตนชอบ

มงคลชีวิตข้อที่ 7: เป็นพหูสูต

มงคลชีวิตข้อที่ 8: รอบรู้ในศิลปะ

มงคลชีวิตข้อที่ 9: มีวินัยที่ดี

มงคลชีวิตข้อที่ 10: มีวาจาอันเป็นสุภาษิต

มงคลชีวิตข้อที่ 11: ดูแลบำรุงบิดามารดา

มงคลชีวิตข้อที่ 12: ดูแลสงเคราะห์บุตร

มงคลชีวิตข้อที่ 13: ดูแลสงเคราะห์ภรรยา (สามี)

มงคลชีวิตข้อที่ 14: ทำการงานไม่ให้คั่งค้าง

มงคลชีวิตข้อที่ 15: ให้ทาน

มงคลชีวิตข้อที่ 16: ปฏิบัติธรรม

มงคลชีวิตข้อที่ 17: ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติ/พี่น้อง

มงคลชีวิตข้อที่ 18: ทำงานที่ไม่มีโทษ

มงคลชีวิตข้อที่ 19: ละเว้นการทำบาป

มงคลชีวิตข้อที่ 20: สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

มงคลชีวิตข้อที่ 21: ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาท

มงคลชีวิตข้อที่ 22: มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพ

มงคลชีวิตข้อที่ 23: มีความถ่อมตน

มงคลชีวิตข้อที่ 24: มีความสันโดษ

มงคลชีวิตข้อที่ 25: มีความกตัญญู

มงคลชีวิตข้อที่ 26: ฟังธรรมตามกาล

มงคลชีวิตข้อที่ 27: มีความอดทน

มงคลชีวิตข้อที่ 28: เป็นผู้ว่าง่าย

มงคลชีวิตข้อที่ 29: ได้เห็นสมณะ

มงคลชีวิตข้อที่ 30: สนทนาธรรมตามกาล

มงคลชีวิตข้อที่ 31: บำเพ็ญตบะ

มงคลชีวิตข้อที่ 32: ประพฤติพรหมจรรย์

มงคลชีวิตข้อที่ 33: เห็นอริยสัจ

มงคลชีวิตข้อที่ 34: ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

มงคลชีวิตข้อที่ 35: มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

มงคลชีวิตข้อที่ 36: มีจิตไม่เศร้าโศก

มงคลชีวิตข้อที่ 37: มีจิตปราศจากกิเลส

มงคลชีวิตข้อที่ 38: มีจิตเกษม

Blog คืออะไร

Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog บางคนอ่านคำ ๆ นี้ว่า We Blog บางคนอ่านว่า Web Log แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองคำบ่งบอกถึงความหมายเดียวกัน ว่านั่นคือบล็อก (Blog)

ความหมายของคำว่า Blog ก็คือการบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหาของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวส่วนตัว หรือเป็นบทความเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องการเมือง เรื่องกล้องถ่ายรูป เรื่องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็นต้น โดยจุดเด่นที่ทำให้บล็อกเป็นที่นิยมก็คือ ผู้เขียนบล็อก จะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง ใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ โดยบล็อกบางแห่ง จะมีอิทธิพลในการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่านสูงมาก แต่ในขณะเดียวกัน บางบล็อกก็จะเขียนขึ้นมาเพื่อให้อ่านกันในกลุ่มเฉพาะ เช่นกลุ่มเพื่อน ๆ หรือครอบครัวตนเอง

มีหลายครั้งที่เกิดความเข้าใจกันผิดว่า Blog เป็นได้แค่ไดอารี่ออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไดอารี่ออนไลน์เปรียบเสมือน เนื้อหาประเภทหนึ่งของบล็อกเท่านั้น เพราะบล็อกมีเนื้อหาที่หลากหลายประเภท ตั้งแต่การบันทึกเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นไดอารี่ หรือการบันทึกบทความที่ผู้เขียนบล็อกสนใจในด้านอื่นด้วย ที่เห็นชัดเจนคือ เนื้อหาบล็อกประเภท วิจารณ์การเมือง หรือการรีวิวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ตัวเองเคยใช้ หรือซื้อมานั่นเอง อีกทั้งยังสามารถ แตกแขนงไปในเนื้อหาในประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย ตามแต่ความถนัดของเจ้าของบล็อก ซึ่งมักจะเขียนบทความเรื่องที่ตนเองถนัด หรือสนใจเป็นต้น

จุดเด่นที่สุดของ Blog ก็คือ มันสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่ง ที่สามารถสื่อถึงความเป็นกันเองระหว่างผู้เขียนบล็อก และผู้อ่านบล็อกที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจนของบล็อกนั้น ๆ ผ่านทางระบบ comment ของบล็อกนั่นเอง
ในอดีตแรกเริ่ม คนที่เขียน Blog นั้นยังทำกันในระบบ Manual คือเขียนเว็บเองทีละหน้า แต่ในปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ให้เราใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress, Movable Type เป็นต้น

ผู้คนหลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลก หันมาเขียน Blog กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่นักเรียน อาจารย์ นักเขียน ตลอดจนถึงระดับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้น NasDaq เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา Blog เริ่มต้นมาจาก การเขียนเป็นงานอดิเรก ของกลุ่มสื่ออิสระต่าง ๆ หลาย ๆ แห่งกลายเป็นแหล่งข่าวสำคัญ ให้กับหนังสือพิมพ์หรือสำนักข่าวชั้นนำ จวบจนกระทั่งปี 2004 คนเขียน Blog ก็ได้รับการยอมรับจากสื่อและสำนักข่าวต่าง ๆ ถึงความรวดเร็วในการให้ข้อมูล ตั้งแต่เรื่องการเมือง ไปจนกระทั่ง เรื่องราวของการประชุม ระดับชาติ
และจากเหตุการณ์เหล่านี้ นับได้ว่า Blog เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ไม่ต่างจาก วีดีโอ , สิ่งพิมพ์ , โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่งวิทยุ เราสามารถเรียกได้ว่า Blog ได้เข้ามาเป็นสื่อชนิดใหม่ ที่สำคัญอย่างแท้จริง
สรุปให้ง่าย ๆ สั้น ๆ ก็คือ Blog คือเว็บไซต์ ที่มีรูปแบบเนื้อหา เป็นเหมือนบันทึกส่วนตัวออนไลน์ มีส่วนของการ comments และก็จะมี link ไปยังเว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ที่มา : http://keng.com/2005/09/30/what-is-blog/