วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

มงคลชีวิต


วันนี้เรียนไม่เครียดเท่าไร สบาย สบาย ท่องเน็ตไปแบบไม่มีจุดหมาย มาเจอมงคลชีวิตเลยเอามาฝากเพื่อน ๆ สักหน่อยมงคลชีวิตข้อที่ 1: ไม่คบคนพาล

มงคลชีวิตข้อที่ 2: คบบัณฑิต

มงคลชีวิตข้อที่ 3: บูชาบุคคลที่ควรบูชา

มงคลชีวิตข้อที่ 4: อยู่ในถิ่นอันสมควร

มงคลชีวิตข้อที่ 5: ทำบุญมาไว้ก่อน

มงคลชีวิตข้อที่ 6: ตั้งตนชอบ

มงคลชีวิตข้อที่ 7: เป็นพหูสูต

มงคลชีวิตข้อที่ 8: รอบรู้ในศิลปะ

มงคลชีวิตข้อที่ 9: มีวินัยที่ดี

มงคลชีวิตข้อที่ 10: มีวาจาอันเป็นสุภาษิต

มงคลชีวิตข้อที่ 11: ดูแลบำรุงบิดามารดา

มงคลชีวิตข้อที่ 12: ดูแลสงเคราะห์บุตร

มงคลชีวิตข้อที่ 13: ดูแลสงเคราะห์ภรรยา (สามี)

มงคลชีวิตข้อที่ 14: ทำการงานไม่ให้คั่งค้าง

มงคลชีวิตข้อที่ 15: ให้ทาน

มงคลชีวิตข้อที่ 16: ปฏิบัติธรรม

มงคลชีวิตข้อที่ 17: ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติ/พี่น้อง

มงคลชีวิตข้อที่ 18: ทำงานที่ไม่มีโทษ

มงคลชีวิตข้อที่ 19: ละเว้นการทำบาป

มงคลชีวิตข้อที่ 20: สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

มงคลชีวิตข้อที่ 21: ไม่ดำรงตนอยู่ในความประมาท

มงคลชีวิตข้อที่ 22: มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพ

มงคลชีวิตข้อที่ 23: มีความถ่อมตน

มงคลชีวิตข้อที่ 24: มีความสันโดษ

มงคลชีวิตข้อที่ 25: มีความกตัญญู

มงคลชีวิตข้อที่ 26: ฟังธรรมตามกาล

มงคลชีวิตข้อที่ 27: มีความอดทน

มงคลชีวิตข้อที่ 28: เป็นผู้ว่าง่าย

มงคลชีวิตข้อที่ 29: ได้เห็นสมณะ

มงคลชีวิตข้อที่ 30: สนทนาธรรมตามกาล

มงคลชีวิตข้อที่ 31: บำเพ็ญตบะ

มงคลชีวิตข้อที่ 32: ประพฤติพรหมจรรย์

มงคลชีวิตข้อที่ 33: เห็นอริยสัจ

มงคลชีวิตข้อที่ 34: ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

มงคลชีวิตข้อที่ 35: มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

มงคลชีวิตข้อที่ 36: มีจิตไม่เศร้าโศก

มงคลชีวิตข้อที่ 37: มีจิตปราศจากกิเลส

มงคลชีวิตข้อที่ 38: มีจิตเกษม

2 ความคิดเห็น:

  1. เยอะมากเลยคะ แต่ลองนับดูแล้วก็ทำตามได้ เกิน 30 นะคะ โดยเฉพาะการคบบัณฑิตอย่างพี่ต้อยไงคะ

    ตอบลบ
  2. 5555 มาเม้นให้ตั้งแต่เมื่อไรเนี๊ยะ

    ตอบลบ